top of page
Er zijn op dit moment geen geplande evenementen
About the event
Connectwork

Over A-ntrepreneurs

A-ntrepreneurs zijn ondernemers uit Avelgem.  Opgericht door de ondernemersraad van Avelgem.

Het doel van de ondernemersraad is op een onafhankelijke manier de lokale economie, de lokale handel, de land- en tuinbouw en het ondernemerschap in Avelgem te versterken door:

 

  • overleg te plegen en de communicatie tussen het gemeentebestuur en de ondernemers, alsook tussen de ondernemers onderling, te bevorderen

  • advies uit te brengen over initiatieven en dossiers die een weerslag hebben op de lokale economie in Avelgem en het ondernemen in algemene zin (dit op het verzoek van het college van burgemeester en schepenen of op eigen initiatief)

  • activiteiten en initiatieven te stimuleren die de lokale economie, handel, land- en tuinbouw en nijverheid aanbelangen in Avelgem

logo.jpeg

Raad van bestuur

Organizers

Vorige evenementen

Past Events

Met dank aan